Fotosafari

InstagramCapture_0a4d0812-2cd8-41e8-a9cd-1e90509a4314

Provozite se terenskim ili kombi vozilimapo teškim i atraktivnim terenima u samom srcu NP “Una” t na par atraktivnih staza. Osim vožnje, snimanja i zaustavljanja na povijesnim lokacijama nudimo i picnik uz safari
Posjetite najatraktivnije i najspektakularije destinacije Nacionalnog parka Una koje se nalaze 35 km udaljena od grada Bihaća. Vodeni svijet koji ćete moći zabilježiti svojom kamerom i koje će vam oduzeti dah i pružiti doživljaj za pamćenje.
Područje Nacionalnog parka Una se nalazi na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine na granici sa Republikom Hrvatskom. Štrbački buk visine 24,5 m predstavlja najviši i najspektakularniji vodopad u Nacionalnom parku, a njegov postanak se vezuje za tektonska pomjeranja i stvaranje sedrenih naslaga. Uzvodno 24 km od Štrbačkog buka u pravcu Kulen Vakufa, nalaze se Martinbrodski slapovi koji predstavljaju najveći kompleks slapova na rijeci Uni. Pored Milančevog buka, u Martin Brodu možete vidjeti mnoštvo drugih slapova, kaskada i bazena koji se prostiru kroz naselje do ušća rječice Unac u Unu.

Una Unique Rafting
Language »