Mape

rafting-1

Publikacija Nacionalni park Una je nastala kao dio aktivnosti definiranih u okviru Sporazuma o saradnji između dva nacionalna parka -NP Una i NP Plitvice. Sporazum je iniciran kao zajednička želja i potreba svih zainteresiranih strana , od lokalnih i javnih uprava, preko međunarodne zajednice i organizacija, u okviru projekta “Okoliš za stanovništvo Dinarskog luka” , a isti je potpisan u septembru 2011 godine. Projekat “Okoliš za stanovništvo Dinarskog luka” se realizira od 2009 godine u partnerstvu sa tri organizacije: IUCN, WWFMedPO I SNW koje pružaju podršku ključnim interesnim skupinama na uspostavljanju međugranične saradnje u područijima koja su zaštićena ili imaju potencijal da budu zaštićena. Projekat je financiran od strane Finske vlade. Na sljedećim slikama su prikazane mape Nacionalnog parka i njegovih top destinacija.

Štrbački Buk – Lohovo

Martin Brod

Kulen Vakuf

Una Unique Rafting
Language »